منو

_

منوی ما

_
image

پیتزا

نمایش منو

image

پاستا

نمایش منو

image

برگر

نمایش منو

image

سالاد

نمایش منو

پیتزا

پیتزا مخصوص29000ت
پیتزا یونانیویژه21000ت
مارگاریتا15000ت
پیتزا ایتالیایی17000ت

برگر

چیزبرگر29900ت
همبرگر25900ت
چیکن برگرجدید18900ت
قارچ برگر17900ت

پاستا

راویولی29900ت
اسپاگتیویژه25900ت
لازانیا18900ت
فتوکین17900ت

سالاد

سالاد سزار29000ت
سالاد یونانیرژیمی25900ت
سالاد چیکن18900ت
سالاد چینی17900ت